Programowanie 9-15 lat

poziom 1  (9-10 lat)

Programowanie blokowe Scratch

Programowanie blokowe elektroniki Code Designer 

Programowanie gier Kodu Games

Programowanie język Python podstawy

 

poziom 2  (11-12 lat)

Programowanie elektroniki Code Designer w języku C – kod źródłowy

Programowanie język Python – kod źródłowy

Tworzenie stron www HTML, CSS

 

poziom 3  (13-15 lat)

Tworzenie stron www HTML, CSS, Java Script

Programowanie aplikacji w języku C++

Programowanie język Python – kod źródłowy

 

Semestr: 15 spotkań po 2 godziny lekcyjne (1.5 h)         

Ilość możliwych poziomów 3 semestrów 6:  

Opłata za semestr: 15 x 80 zł =1200 zł płatne jednorazowo lub w 5 ratach po 240 zł