Zajęcia

Na początku zajęcia przeznaczone będą dla słuchaczy w wieku 8-12 lat.

 

Słuchacze będą podzieleni na grupy wiekowe.

 

W każdej grupie zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (2 x 45 min) w godzinach

17.00-19.00 (ustalane indywidualnie z rodzicami).

 

W naszej ofercie znajdują się zarówno zajęcia cykliczne semestralne i roczne jak również zajęcia będące częścią krótszego kursu, np. druku 3D.