Oferta

Oferujemy dla dzieci z różnych grup wiekowych zajęcia pozalekcyjne z zakresu:

  • nagrywania i montażu filmów
  • grafiki komputerowej
  • robotyki
  • programowania
  • projektowania i druku 3D
  • programowania gier komputerowych