Grafika komputerowa

GRAFIKA WEKTOROWA

 • Zapoznanie z programem Inkscape.
 • Tworzenie piktogramów.
 • Tworzenie elementów możliwych do wykorzystania na stronach www lub aplikacjach.
 • Tworzenie postaci z wykorzystaniem grafiki wektorowej.
 • Stworzenie komiksu bazującego na elementach z poprzednich zajęć.
 • Drukowanie etykiet ze stworzonymi elementami.

 

GRAFIKA RASTROWA

 • Zapoznanie z programem Gimp.
 • Łączenie wielu zdjęć w formie kolażu.
 • Podstawowa edycja zdjęć (filtry, zmiana kolorystyki itp).
 • Tworzenie grafik składających się z elementów wielu innych zdjęć.
 • Dodatkowe możliwości obsługi programu Gimp.

 

 GRAFIKA 3D

 • Zapoznanie z programem Blender.
 • Stworzenie podstawowych modeli.
 • Wyrenderowanie przygotowanej sceny do postaci pliku graficznego.
 • Obróbka pliku z poprzeniej lekcji w programie Gimp